ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Maksut ja maksuperusteet

Vesilaitostoiminnan kustannusten kattamiseksi perii Osuuskunta Valkeavesi laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä Vesihuoltolaitosten yleiset määräykset huomioon ottaen tässä hinnastossa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero joka 01.01.2023 on 24 %, lukuunottamatta liittymismaksuja, jotka ovat arvonlisäverottomia siirto- ja palautuskelpoisia maksuja.

1. Käyttömaksu

Käyttömaksulla katetaan laitoksen vuosittaisia käyttökustannuksia. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä.

Käyttömaksu, vesi = 1,20 €/m³, 01.01.2023 alkaen.
Käyttömaksu, jätevesi = 2,70 €/m³ (Kalajoen kaupunki 01.06.2022 alkaen)

2. Perusmaksu

Perusmaksulla katetaan laitoksen kiinteitä ylläpitokustannuksia.
Perusmaksun perusteena on vesimittarin koko.

Mittarin koko
Talousvesi (€/kk)
Jätevesi (€/kk) Kalajoen kaupunki
Ns 20
5,12
4,25
Ns 25-32
22,61
21,50
Ns 40
44,22
27,00
Ns 50
86,45
32,50

3. Liittymismaksu

Liittymismaksuilla katetaan vesijohtoverkoston rakentamisesta aiheutuvia kuluja.

> Lataa liittymismaksut ja maksuperusteet tästä! (PDF)