ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ohjeita muuttajalle

Kiinteistön myynti / liittymän siirto

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä.

Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty, tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymissopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.
Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpiteitä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan vaihdon yhteydessä ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Kiinteistön vuokraus / käyttösopimuksen siirto

Kun kiinteistö vuokrataan, käyttösopimusta ei siirretä vuokralaiselle, vaan vastuu kiinteistöön kohdistuvista vesilaskujen maksamisesta säilyy kiinteistön omistajalla = liittymän omistajalla. Tästä allekirjoitetaan laitoksen ja kiinteistön omistajan kanssa erillinen sopimus.