ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vedenhankinta

Osuuskunta Valkeaveden toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta vastaa vesijohtoverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan asti.

Osuuskunta Valkeavedellä ei ole omaa vedenhankintaa vaan kaikki vesi ostetaan Kalajokilaaksossa toimivalta, alueen kuntien omistamalta, veden tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:ltä. Osuuskunta Valkeavedelle toimitettavan veden Vesikolmio Oy ottaa Kalajoen keskustaajaman, Tyngän, Vasankarin, Rahjankylän, Torvenkylän ja Hiekkasärkkäin kulutukseen Kourinkankaiden pohjavesialueelta viidestä eri pohjavedenottamosta. Rautioon, Typpöön ja Kärkisiin vesi otetaan osin Raution Kaupunginmäen pohjavesialueelta ja osin Sievin Markkulan pohjavesialueelta. Metsäkylään vesi otetaan Sievin Kiiskilän pohjavesialueelta josta se pumpataan Ylivieskan ja Alavieskan kautta Metsäkylään. Himangalle vesi ostetaan pääosin Vesikolmio Oy:ltä
Uusi-Someron pohjavesialueelta ja osin Kannuksen Vesiosuuskunnalta.

Vedenottamoilta vesi pumpataan Kalajoen, Raution ja Himangan pääpumppaamoille. Kalajokilaaksossa pohjavedet ovat lievästi happamia, erittäin pehmeitä, alkaliteetti on alhainen ja niissä on vapaata hiilidioksidia. Tämän takia Vesikolmio Oy alkaloi raakaveden ennen jakeluverkostoon pumppausta. Alkalointi nostaa veden Ph:ta, kovuutta ja alkaliteettia sekä vähentää hiilidioksidia ja veden syövyttävää ominaisuutta. Alkalointi suoritetaan johtamalla raakavesi kalkkikivirouheen läpi ennen alavesisäiliöön ottamista josta se pumpataan UV-desinfiointilaitteen läpi verkostoon.

Kaikki Osuuskunta Valkeaveden jakama vesi on pohjavettä.

Pohjavesi on laadultaan parempaa ja maultaan raikkaampaa kuin pintavesi ja sen laatu säilyy tasaisena vuodenajoista riippumatta. Pohjaveden laatu säilyy hyvänä vain, mikäli pohjaveden päällä oleva suojaava maakerros säilyy puhtaana ja riittävänä. Mikäli havaitset pohjavesialueilla sellaista toimintaa, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laatua, pyydämme sinua ottamaan välittömästi yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaisiin, Vesikolmio Oy:ön tai Osuuskunta Valkeaveteen.